Triangles

Nozares

Dažādu nozaru un tēmu tulkojumi var būt pārbaudījums, jo tie prasa ne tikai izcilas valodas zināšanas un tehniskas prasmes, bet arī spēju izteikties precīzi, specifiskas zināšanas par nozari, izpratni par tās terminoloģiju. Katrs specializētais tulkojums sniedz svarīgu atbalstu konkrētajai nozarei, lai informāciju starp dažādām valodām nodotu saprotami un precīzi.

Hieroglifs Translations profesionāļu komanda spēj plaša spektra specializētus tulkojumus un valodas pakalpojumus sniegt vairāk nekā 150 valodās, darbā ievērojot augstas kvalitātes principus, izmantojot klasiskas valodu tehnoloģijas un pieejas, kā arī specializētus tulkošanas rīkus un jaunākās tehnoloģijas, tādās nozarēs kā reklāma un mārketings, finanses un banku darbība, cilvēkresursi, jurisprudence, apdrošināšana, tūrisms, informācijas tehnoloģijas un datorspēles, valsts un pašvaldību iestādes, medicīna un klīniskie pētījumi, tirdzniecība, ražošana, dzelzceļš, mašīnbūve, lauksaimniecība, mežkopība, būvniecība un citas.