Triangles

Medicīna un klīniskie pētījumi

Medicīnas un klīnisko pētījumu nozare saistīta ar veselības aprūpi, medicīniskajiem pētījumiem un zinātnisko darbu. Medicīnas iestādes, klīnikas, slimnīcas, farmācijas uzņēmumi, zinātniskie institūti un citi medicīnas un veselības aprūpes sniedzēji nereti tulkojumus izmanto tam, lai saziņa starp medicīnas darbiniekiem un pacientiem, kuri runā dažādās valodās, būtu efektīva.

Šī nozare atbildīga par veselības aprūpi, diagnosticēšanu, ārstēšanu, rehabilitāciju un profilaksi. Tā aptver dažādus medicīnas darbiniekus: ģimenes ārstus, ķirurgus, citus speciālistus, medicīnas māsas un citus.

Ar tulkojumiem tiek nodrošināta precīza informācija par pacienta veselības stāvokli, ārstēšanas plānu, medikamentu lietošanu un veselības aprūpes norādēm. Turklāt var būt nepieciešama pacientu dokumentācijas, medicīnisku rakstu un zinātnisku publikāciju tulkošana, lai teksti būtu pieejami starptautiskā mērogā.

Klīniskie pētījumi ir daļa no medicīnas, kas pēta jaunus medikamentus un terapijas metodes, lai uzlabotu pacientu veselību, izprastu slimību cēloņus un mehānismus. Tulkojumi šajā nozarē nodrošina saziņu starp pētniekiem, pacientiem un citām iesaistītajām pusēm no dažādām valstīm.