Triangles

Reklāma un mārketings

Reklāma un mārketings ir dinamiska un radoša joma, kurā saziņa tiek plānota tā, lai veicinātu preču vai pakalpojumu pārdošanu un atpazīstamību. Šajā nozarē tulkojumi ir īpaši svarīgi, lai mērķauditorijai pastāstītu precīzu uzņēmuma un zīmola stāstu, nodrošinātu preces vai pakalpojuma apraksta uztveri un izpratni dažādās valodās un kultūrās.

Visbiežāk šajā nozarē tulkošanas un valodu pakalpojumi ir noderīgi preču vai pakalpojumu aprakstos, piedāvājumā potenciālajiem klientiem, reklāmas saukļos un kampaņās, radošos aprakstos un publicitātes materiālos, kā arī mārketinga pētījumos un to rezultātu atspoguļošanā. Nereti tās ir prezentācijas, konferences, citas publiskas uzstāšanās, kad vajadzīgi Hieroglifs Translations tulka pakalpojumi.