Triangles

Mutiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana ir valodu pārnešana, kurā teksts tiek nodots no vienas valodas uz citu, izmantojot mutisku saziņu, tātad tulks runas ziņu nodod vienlaikus ar runātāju, pārtulkojot to klausītājam saprotamā valodā. Mutisko tulkojumu nozīme ir būtiska starptautiskajā komunikācijā, it īpaši tad, kad runātāji lieto dažādas valodas.

Mutiskie tulkojumi var būt nepieciešami dažādās situācijās, piemēram, starptautiskās konferencēs, diplomātiskās pieņemšanās vai sanāksmēs, mediju pasākumos, tiesas sēdēs, biznesa sarunās, lietišķu pusdienu laikā vai ikdienišķā starpkultūru saziņā.

Hieroglifs Translations saviem klientiem nodrošina dažādus mutisko tulkojumu veidus pēc nepieciešamības:

  • sinhronā tulkošana ir viens no populārākajiem un sarežģītākajiem mutiskās tulkošanas veidiem, kad tulks klausās runātājā un vienlaikus tulko, runātāju nepārtraucot.
  • secīgā jeb konsekutīvā tulkošana ir populārs mutiskās tulkošanas veids, kad tulks gaida, kamēr runātājs pabeidz vienu teikumu vai vairāku teikumu fragmentu, un tad pārtulko to izvēlētajā valodā.

Nozares un jomas, kurās visbiežāk var būt vajadzīgi mutiskie tulkojumi, ir valsts pārvalde, būvniecība, ražošana, tirdzniecība, jurisprudence, tūrisms, finanses un banku darbība, lauksaimniecība, dzelzceļš, medicīna un citas.

Hieroglifs Translations tulki ne tikai ir valodas eksperti un savas jomas profesionāļi, bet arī lieliski saprot kontekstu un kultūras nianses, tulkojumu nodrošinot precīzu un saprotamu. Mutiskā tulkošana ir sarežģīts process, kas prasa valodas zināšanas, prasmes un nepārtrauktu izglītošanos.

Hieroglifs Translations tulki palīdzēs veidot sapratnē balstītu saziņu un jūsu klientiem vai sadarbības partneriem nodos informāciju vairāk nekā 150 valodās.