Triangles

Notariālais apliecinājums

Notariāli apliecināts tulkojums ir juridisks dokuments, kurā tulkotājs ir tekstu pārtulkojis no vienas valodas uz citu un kas ir oficiāli apliecināts notāra klātbūtnē. Tas ir formālāks process nekā vienkārši tulkojuma apliecināšana ar zīmogu, kas paredzēta vairākos normatīvajos aktos.

Hieroglifs Translations dokumenta pareizi un precīzi pārtulko, savukārt notārs pārbauda teksta atbilstību normatīvo aktu prasībām un ar parakstu apliecina, ka tulkojums atbilst profesionālajiem standartiem un attiecīgās valsts tiesiskajai sistēmai.

Notariāli apliecināti tulkojumi tiek izmantoti dažādās juridiskās un citās oficiālās vajadzībās, piemēram, starptautiskajā tirdzniecībā, imigrācijas procesā, tiesu praksē vai darbā ar juridiskiem dokumentiem (līgumiem, testamentiem, atzinumiem, sertifikātiem, diplomiem, izziņām, rēķiniem, pilnvarām, dzimšanas vai laulību apliecībām u.c.). Šādi dokumenti nodrošina ticamību un leģitimitāti valsts pārvaldē, būvniecībā, medicīnā, ražošanā, informācijas tehnoloģijās, dzelzceļa, mašīnbūves un citās nozarēs.

Uzņēmumam Hieroglifs Translations ir ilggadēja pieredze notariāli apliecinātu tulkojumu sagatavošanā, klientiem nodrošinot konfidencialitāti un dokumentu autentiskumu.