Triangles

Teksta pārrakstīšana datorrakstā

Teksta pārrakstīšana datorrakstā ir process, kurā teksts tiek ievadīts datorā, saglabājot to elektroniski rediģējama dokumenta failā (Word, PDF vai citā formātā pēc jūsu izvēles). Precīzai teksta pārrakstīšanai var tikt izmantoti rediģēšanas vai apstrādes rīki.

Hieroglifs Translations tekstu datorrakstā pārrakstīs gan no rokraksta un drukāta teksta (vēstulēm, dienasgrāmatām, memuāriem, grāmatām, receptēm, līgumiem vai citiem dokumentiem), gan no audio vai video ieraksta, izmantojot balss atpazīšanas tehnoloģijas.

Teksta pārrakstīšana datorrakstā ir noderīga un vajadzīga faktiski jebkurā nozarē, taču īpaši pieprasīts šis pakalpojums ir jurisprudencē, cilvēkresursu jomā, tūrismā, būvniecībā, lauksaimniecībā, mežkopībā, valsts pārvaldē un citās.