Triangles

Transkribēšana

Transkribēšana ir process, kurā runa vai audiomateriāli tiek pārrakstīti tekstā. Tas ietver klausīšanos un satura pierakstīšanu, teksta dokumentu sagatavojot klientam vēlamajā formā. Ar specializētiem transkribēšanas rīkiem un tehnoloģijām sapulču, runu, sarunu, interviju, prezentāciju, lekciju vai citu mutvārdu tekstu Hieroflifs Translations pārveidos rakstiskā dokumentā.

Transkribēšana ir izplatīta metode interviju un konferenču runu satura saglabāšanai rakstiskā veidā, lai šo informāciju, datus un citātus izmantotu arī vēlāk. Medicīnā un jurisprudencē transkribēšana tiek izmantota regulāri, lai pierakstītu ārstu atzinumus, liecinieku apgalvojumus, tiesas procesu u.tml. Arī citās nozarēs transkribēšana pēc vajadzības tiek izmantota, piemēram, izglītībā, valsts pārvaldē, būvniecībā, ražošanā, banku darbībā, tirdzniecībā un citur.

Hieroglifs Translations nodrošinās precizitāti un konfidencialitāti jūsu audio vai video satura pārvēršanai elektroniskā teksta dokumentā.