Triangles

Tulkošana braila rakstā

Hieroglifs Translations ir viens no retajiem tulkošanas un valodu pakalpojumu uzņēmumiem, kas tulko Braila rakstā, – tas ir reljefraksts lasīšanai cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Braila raksta pamatā ir sešu reljefpunktu kopa – tos kombinējot, iegūst 63 rakstu zīmes. Braila sešpunktā izvietotajiem punktiem katram ir savs kārtas numurs. Tā kā ar 63 rakstu zīmēm ir par maz, lai attēlotu visas grafiskās zīmes, kādas pieejamas pasaules valodu rakstībā, Braila pierakstā bieži vien izmanto vairākas zīmes kopā.

Ieviešot jaunas tehnoloģijas, simbolus, terminus un saīsinājumus, mūsdienās Braila rakstā var uzrakstīt tekstu dažādās valodās, skaitļus, interpunkcijas un matemātiskās zīmes, ķīmiskās formulas, notis.

Rumānijā šis pakalpojums ir īpaši pieprasīts, jo Hieroglifs Translations vienīgais piedāvā tulkojumus Braila rakstā. Visbiežāk tie tiek izmantoti tādās nozarēs kā būvniecība, medicīna, valsts pārvalde, tūrisms, jurisprudence, reklāma un mārketings, tirdzniecība un citas.

Hieroglifs Translations tulkotāji palīdzēs jums sagatavot tulkojumu Braila rakstā dažādām vajadzībām – aprakstiem, instrukcijām, bukletiem, norādēm, etiķetēm, ēdienkartēm un citiem materiāliem, kas informāciju nodrošinās arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem.