Triangles

Kvalitāte

Uzņēmuma Hieroglifs Translations darbība balstās pakalpojumu kvalitātē un labās attiecībās ar klientiem. Lai to paveiktu, tiek uzturēti četri būtiskākie kvalitātes nodrošināšanas elementi.

ISO 9001:2015 sertifikāts

Hieroglifs Translations ir kvalitātes vadības sistēmas EN ISO 9001:2015 sertificēts uzņēmums. Tas apliecina, ka ir ieviesti un tiek nodrošināta pakalpojumu kvalitātes atbilstība klientu vēlmēm un normatīvo aktu prasībām. Tulkošanas standarti atbilst augstākajām prasībām un kvalitātei.

Sešu acu princips

Katru tulkojumu sagatavo tulkotājs, bet to pārbauda projektu vadītājs un korektors, nodrošinot valodas labskanību, kā arī stila un terminoloģijas precizitāti. Atsevišķos gadījumos tiek iesaistīts nozares redaktors.

Konfidencialitāte un uzticēšanās

Hieroglifs Translations komanda augstu vērtē uzticēšanos un ievēro konfidencialitāti attiecībā uz klienta projektu, pakalpojumu, tirgu, ideju, dokumentu vai citu sadarbības pieprasījumu. Tāpēc ar katru tiek noslēgts konfidencialitātes līgums, nodrošinot savstarpēju uzticēšanos un to, ka informācija netiek izpausta trešajai pusei.

Mūs iesaka citi

Augstākās kvalitātes novērtējums ir klientu atsauksmes un ieteikumi sadarbībai ar uzņēmumu Hieroglifs Translations. Paldies jums!